Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Galanta » turistika » miesto

Miesto, okres Galanta

Miesto v okres Galanta

V okres Galanta sa nachádza 670 kusov miesto.

Miesto, okres Galanta:, 1 z 12

Za Váhom, Hon za Váhom, Krátka hora, Seklina, Doplnkový hon, Svätá chrasť, Nová štvrť, Rybník, Pánske pole, Za osadou, Lúčné pole, Nový majer, Močolov les, Pri šarfickom moste, Pri majeri, Šomloš, Parlag, Záhrady, Cirkevná zem, Palaj, Nový majer, Ďatelinné, Majer Albert, Adamov les, sídlisko J. Dalloša, Rybník, Vinohrady, Pri sihotiach, Staré podgerské, Panské, Zábarinské, Pri barine, Kút, Husište, Pod hájom, Panské lúky, Úhory, Hon pri Váhu, Stredné lúky, Dlhé lúky, Oňský les, Želiarske pozemky, Zlatá hora, Predná hora, Pri Jelskom, Šlompár, Vinohrady nad Váhom, Hulácka hora, Dolné, Pri Váhu, Nová hora, Cintorínsky hon, Diakovský hon, Linkové, Kamenica, Jánošházske, Vodné dielo Kráľová, Pomorová hora, Pallócsky hon, Dubník

Miesto, okres Galanta:, 2 z 12

Hlohovník, Prostredné, Myšia hora, Paradič, Maholánsky hon, Ružová hora, Hložník, Hnevlivé, Úzke pole, Stará hora, Hoferské, Kút, Lúčne, Za závodím, Pri Dunaji, Jánošházske role, Kapustnice, Lúky, Hájske prosovisko, Druhé náhradné siatie, Panské pole, Malé Búry, Včelia lúka, Druhý hon, Slaná lúka, Veľké lúky, Bohdan, Štyrimeckové, Želiarske pozemky, Dunajské, Stoličný majer, Vnútorný Bodor, Na kompe, Hájik, Ostrov Šoriakoš, Kopáčske, Prvý hon, Tretí hon, Lesíky u Trstíc, Spodný hon, Lesíky, Pri Dunaji, Koňská lúka, Ostrov, Kruhovište a lesné, Panská lúka, Pri železnici, Kút, Mŕtvy Dunaj, Bukor, Pri lese, Keseg, Šárd, Kyškyn, Zadný diel, Rákoš, Páldanské, Jurajov dvor, Farské, Veľký Baronáš

Miesto, okres Galanta:, 3 z 12

Zadunajské lúky, Tárnoky, Na pažiti, Veršend, Lókaj, Pred Veršendom, Pri železnici, Poroské, Lúčne zeme, Pri Sarvaši, Pantoš, Bučanka, Nemecký novodvorský hon, Trstenisko, Žabí hrad, Tabličky, Sihoť, Čadíky, Ďatelinská, Štyridsiatka, Pri Sládkovičove, Pri Dunaji, Vincov les, Rašelinisko, Čierna voda, Veľký les, Veľký diel, Veľká lúka, Baraní, Za Potúčkom, Malý diel, Pri Jurajovom majeri, Nový hon, Pri Jurajovom dvore, Pri Čiernej vode, Pri ceste, Sihoť, Pri gróbskej hradskej, Konopnisko, Dolné diely, Trojrožka, Pri abrahámskom, Recké, Pri hradskej, Sihoť za Dunajom, Pri cintoríne, Starý ostrov, Za vodou, Lúčne pole, Kardinálka, Nový dvor, Pri háji, Pri hradskej, Za vodou, Lúčny Dvor, Spoločný pasienok, Zadunajské, Čurgó, Padelky, Pri jelčianskom

Miesto, okres Galanta:, 4 z 12

Veľké lúky, Želiarske, Veľké lúky, Zichyho kanál, Gátsky vŕšok, Kút, Nemecký železničný hon, Domovina od voderad, Tretie diely od domoviny, Lesík, Meričné, Sisek, Prvé diely od čatajského, Na pieskovisku, Suchý kanál, Háj, Čeren, Prvé diely niže výhona, Konopniská, Druhé diely od čatajského, Firemné, Pri Dunaji, Za páldanskou cestou, Perešské, Štvrté diely od domoviny, Dlhé lúky, Hájené, Pri seneckom potoku, Druhé diely od domoviny, Medzi cesty, Miestne lúky, Prievoz, Horný ostrov, Tretie diely, Lúky pod hájom, Druhé diely niže výhona, Šachory, Pod hradskou, Hrušovský hon, Urbársky pasienok, Druhé diely, Egreš, Kráľovodský diel, Ivanová, Ašváš, Stromový hon, Ostrovský hon, Podmostom, Pri kríži, Kamenisté, Veľký hon, Lúčne pole, Pod novým záhonom, Cintorínske, Čádik, Domovina od hája, Žilový kopec, Bikše, Dyňový hon, Prvé diely

Miesto, okres Galanta:, 5 z 12

Pastvinársky hon, Horný kišov, Zátoň, Dropie, Remanencie, Kotor, Ostrovné, Bodoházske, Záhrady, Dobiaška, Pašienka, Obecná lúka, Horné Záhrady, Nový hon, Telací pasienok, Sekaniny, Obecn lúka, Konopisko, Hajmášsky hon, Obora, Krátke lúky, Podháj, Spodný hon, Miestna lúka, Za mostom, Druhý hon, Miestna lúčka, Býčí, Višňový, Štvrté diely niže výhona, Padveď, Tretia trieda, Tône, Druhá trieda, Tretie diely niže výhona, Siladské, Panské, Štvrté diely, Ďatelinicko nad dedinou, Abrahámska, Fučíková, Kolláčske, Panské, Železiarske lúky, Želiarske pole, Vyhliadka, Nový Kalník, Dolný pasienok, Obecn lúka, Biele rameno, Železiarske pole, Zápotoky, Burian, Veľký hon, Horná pastvina, Za zichyho potokom, Panská cesta, Malá nížina, Čienovodný hon, Gidra

Miesto, okres Galanta:, 6 z 12

Podháj hoštácky, Šašrovalo, Pasienky pod hájom, Dolný kišov, Vnútorn hranica, Žaludné, Tesáre, Prostredné hony, Husí pasienok, Belevárka, Ostrov, Vrchné pole, Horné piesky, Kopanice, Pri Malom Dunaji, Dolné zeme, Pusté kamenné, Panské, Strmý breh, Čierny hrebeň, Veľká tabuľa, Jahodný hon, Diakovský hon, Slepá cesta, Výsadby, Plytčina, Vištucký potok, Čótfa, Pod záhradami, Farská zem, Vinohrady, Malá sihoť, Veľký les, Šiesty hon, Kováčov kút, Malý ostrov, Kurty, Hájovňa, Pažitné, Čondor, Prvá trieda, Čierna voda, Pri Zichyho potoku, Jedličné, Malá sihoť, Kamenné, Dolné piesky, Bellovský hon, Nový záhon, Sihoň, Malý hon, Kaňové, Pod záhradami, Richtárske, Prosniská, Sorják, Močolov hon, Lúky, Poronda za Váhom, Pod Marušami

Miesto, okres Galanta:, 7 z 12

Kutmál, Horné lúky, Háj, Dlhé hony, Pridunajské, Hofierske, Hradište, Malokráľovské, Rúbanice, Hrubá zem, Omáčky, Horná Poronda, Eperiáš, Štepnice, Pod Borody, Bellovské, Za hájom, Za hrádzami, Kriačiny, Dolné lúky, Hučadlá, Dolné pogranie, Záhumienky, Zadné, Šipoš, Zadky, Predný háj, Podcestie, Pod Ráblom, Rábel, Maruše, Ovčiarske, Mláky, Petendy, Dlhé lúky, Za Kováčom, Uhliská, Za kanálom, Konské, Lány, Farské, Les, Slanice, Borody, Dlhé lúky, Horný a dolný Egerdov, Dolné diely, Horné lúky, Doliny, Zadné, Dúbrava, Horné pogranie, Horné diely, Nad mestom, Od gestského, Horný trávnik, Hrablište, Konštanská, Zemianske, Staré polhony

Miesto, okres Galanta:, 8 z 12

Čáslav, Dlhý hon, Pastvina, Pasienky, Za hájom, Panské, Malý bek, Za lánmi, Háje od cesty, Pleva, Dolné brehy, Vlčany, Pod hruškami, Dolné pole, Široké, Dolné polia, Varadiel, Vonkajšie vrbiny, Nad mostom, Hrnčiarovisko, Kráľova hora, Zahájske, Poronda medzi Váhom, Jarčie, Dobrecké, Dolný hon, Zadné lúky, Mačadyovo, Horné pole, Dolné diely, Čáslov, Pirintov, Háj za Váhom, Háje, Čovaňoš, Háje od Majcichova, Dlhý hon, Pod vinohradmi, Kurča, Lúky, Verešajd, Pri cigášoch, Zungov, Humnište, Pod hruškou, Amerika, Miestne lúky, Malé lúky, Pod hate, Kopanice, Dubový háj, Nové polhony, Gidra, Veľké sihote, Višňový hon, Nížina, Od kanála, Horné pole, Hradské role, Čiernovodská trieda

Miesto, okres Galanta:, 9 z 12

Krajné lúky, Pod záhradami, Jazerné záhrady, Prvotriedne, Hájske, Pastierska lúka, Pri vŕbach, Spodný hon, Horné štvrťky, Studnica, Farské zeme, Trstie, Kliny, Bačiakovo, Kajárska hora, Za Váhom, Malé obecné lúky, Pri Richterovom, Pri mikušoch, Vlčkovský háj, Dolnolúčna trieda, Diely od abrahámskeho, Rybníky, Pri Madarásovi, Pažiť za rybníkom, Trasovište, Čelný vrch, Za železnicou, Pri lesíku, Šibeničný vrch, Zadunajské, Horné a dolné lúky, Pri galante, Za kaplnkou, Jamina, Remiza, Pod kostolom, Malý kameň, Dolné široké, Dolné pole, Za stodolami, Višnovište, Horné hoštácke pole, Veľký bek, Diely za rybníkom, Dolná lúka, Jahňacie, Líščie diely, Starý háj, Úhor, Šachor, Družstevné, Dolné pri Jarči, Konopište, Druhotriedne, Dunajské lúky, Gelenecký dvor, Kapustnice, Lúky, Veľké Búry

Miesto, okres Galanta:, 10 z 12

Severný klin, Pažiť, Panské pole, Pažite, Lúka pri kostole, Hájske, Chudobinské role, Fabrické role, Zadné role špitálske, Za železnicou, Nové trhovisko, Poronda, Pažiť za kostolom, Rigov vrch, Jarč, Pieskovište, Podzámčie, Prúdy, Medzi ramenami, Za vážskymi násypmi, Feještov, Gazdovské role, Spodky, Stredné Sihote, Nové hošťáky, Dolný diel, Krátke pole, Hladká trieda, Žrebčí les, Diely medzi vodami, Bábske, Čertova diera, Staré hošťáky, Poronda, Lúky, Veľký hon, Ostrovné lúky, Malý háj, Hájne, Za cintorínom, Chudobinské role, Brány, Bačove slaniská, Bažantnica, Stredný hon, Bereky, Piesky, Dolina, Horný diel, Cirkevné role, Hrušťov, Tonkovské, Prvotriedne, Pasienky, Prostredné hony, Čečínska trieda, Dolné Zajarčie, Čierne polia, Pri hornom bloku, Panské

Miesto, okres Galanta:, 11 z 12

Pri dreve, Čipkové, Na dlhej ceste, Jelšina, Zasihotské, Mačianske vŕšky, Podvŕškové, Bilica, Kopecké, Nové hošťáky pri Zbrode, Štvorhonové, Vinohrady, Sereďské, Osmina, Pri hradskej, Za železnicou, Prostredné, Divoš, Čečínska tried, Dráhy, Grobské diely, Za pajtami, Za hornymi hájmi, Veľké režniská, Za mlynom, Dvojhonové, Bočina háj, Dolinka, Remanencie, Dielčeky, Pod mlynom, Pod celým kopcom, Pakdomy, Kopanice, Lazy, Dolné lúky, Pod bočiny, Malé režniská, Babysary, Zemianske role, Soskariky, Diely, Mlyn, Kratiny, Pánska tabla, Bočina, Horné háje, Dubník, Záhumenice, Krížne role, Zahájske, Záhumnice, Borody, Od cintorína, Pažiť, Pri potoku, Kračiny, Pod Prielohmi, Konopnice, Sekanice

Miesto, okres Galanta:, 12 z 12

Pasienok, Záhumienky, Pod hájom, Hajské hony, Proti dubu, Hoferské role, Laposiny, Pri hradskej, Pográne, Balogský les

miesto inde

Veľký Grob (64x), Sereď (44x), Pusté Úľany (37x), Pata (34x), Sládkovičovo (33x), Tomášikovo (31x), Šintava (29x), Abrahám (27x), Vinohrady nad Váhom (27x), Veľké Úľany (27x), Malá Mača (24x), Šoporňa (23x), Mača (22x), Mostová (21x), Šoriakoš (19x), Pusté Sady (17x), Dolné Saliby (16x), Jelka (15x), Dolný Chotár (13x), Čierna Voda (13x), Galanta (13x), Nové Osady (12x), Veľká Mača (11x), Čierny Brod (11x), Kráľov Brod (10x), Dolná Streda (10x), Hoste (9x), Horné Saliby (9x), Gáň (8x), Trstice (7x)
miesto v Veľký Grob
miesto v Sereď
miesto v Pusté Úľany

Podobné, okres Galanta:

1103x turistika, 670x miesto, 276x poľovnícky posed, 35x orientačný bod, 34x strom, 21x turistické informácie, 20x prístrešok, altánok, 11x miesto na piknik, 10x orientačná mapa, 8x chranený strom, 5x studňa, 4x vodárenská veža, 4x ohnisko, 3x atrakcia, 1x komín, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Galanta

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-galanta.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.