Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Galanta » turistika » miesto

Miesto, okres Galanta

Miesto v okres Galanta

V okres Galanta sa nachádza 670 kusov miesto.

Miesto, okres Galanta:, 1 z 12

Seklina, Krátka hora, Za Váhom, Hon za Váhom, Svätá chrasť, Doplnkový hon, Nová štvrť, Rybník, Pánske pole, Za osadou, Lúčné pole, Nový majer, Močolov les, Pri šarfickom moste, Pri majeri, Parlag, Šomloš, Palaj, Záhrady, Cirkevná zem, Ďatelinné, Nový majer, Adamov les, Majer Albert, Rybník, sídlisko J. Dalloša, Vinohrady, Pri sihotiach, Zábarinské, Pri barine, Staré podgerské, Panské, Kút, Vinohrady nad Váhom, Predná hora, Šlompár, Hulácka hora, Hlohovník, Kamenica, Pomorová hora, Nová hora, Myšia hora, Zlatá hora, Dubník, Stará hora, Maholánsky hon, Hoferské, Linkové, Paradič, Úzke pole, Hložník, Hnevlivé, Ružová hora, Oňský les, Pri Dunaji, Kapustnice, Lúčne, Pri Jelskom, Husište, Kút

Miesto, okres Galanta:, 2 z 12

Jánošházske, Pod hájom, Úhory, Jánošházske role, Hon pri Váhu, Stredné lúky, Prostredné, Dlhé lúky, Panské lúky, Želiarske pozemky, Dolné, Pri Váhu, Pallócsky hon, Cintorínsky hon, Vodné dielo Kráľová, Dunajské, Diakovský hon, Za závodím, Ostrov, Pri Dunaji, Koňská lúka, Druhý hon, Slaná lúka, Hájik, Ostrov Šoriakoš, Lúky, Veľké lúky, Vnútorný Bodor, Včelia lúka, Spodný hon, Hájske prosovisko, Na kompe, Tretí hon, Prvý hon, Lesíky u Trstíc, Lesíky, Druhé náhradné siatie, Bohdan, Kruhovište a lesné, Malé Búry, Panské pole, Kopáčske, Štyrimeckové, Želiarske pozemky, Nový hon, Zadunajské lúky, Stoličný majer, Lúčne zeme, Sihoť, Pred Veršendom, Vincov les, Pri ceste, Ďatelinská, Veľká lúka, Žabí hrad, Lókaj, Nemecký novodvorský hon, Farské, Panská lúka, Na pažiti

Miesto, okres Galanta:, 3 z 12

Baraní, Pri Dunaji, Šárd, Pri jelčianskom, Trstenisko, Keseg, Čierna voda, Na pieskovisku, Veršend, Pri Čiernej vode, Za vodou, Pri lese, Čadíky, Štyridsiatka, Kút, Pri Sarvaši, Tárnoky, Horný ostrov, Dolné diely, Prievoz, Kráľovodský diel, Bučanka, Pri železnici, Lúčne pole, Lesík, Páldanské, Želiarske, Rašelinisko, Pri železnici, Rákoš, Za Potúčkom, Hájené, Prostredné hony, Jurajov dvor, Pri Sládkovičove, Pri Jurajovom dvore, Tabličky, Nový dvor, Konopnisko, Pri cintoríne, Poroské, Pri Jurajovom majeri, Hrušovský hon, Kyškyn, Spoločný pasienok, Pantoš, Za vodou, Ašváš, Veľký hon, Diakovský hon, Za páldanskou cestou, Štvrté diely od domoviny, Druhý hon, Malý diel, Veľké lúky, Recké, Pri hradskej, Bukor, Druhé diely niže výhona, Pod hradskou

Miesto, okres Galanta:, 4 z 12

Pri hradskej, Remanencie, Sekaniny, Veľký diel, Vnútorn hranica, Egreš, Prvé diely od čatajského, Druhé diely, Ostrovský hon, Sisek, Plytčina, Panské, Čeren, Pri gróbskej hradskej, Veľký Baronáš, Mŕtvy Dunaj, Pri háji, Čondor, Tretie diely, Starý ostrov, Zichyho kanál, Dlhé lúky, Druhé diely od domoviny, Záhrady, Domovina od voderad, Prvé diely niže výhona, Tretie diely od domoviny, Malá nížina, Padelky, Výsadby, Kút, Lúky pod hájom, Telací pasienok, Nový Kalník, Bellovský hon, Konopniská, Ostrovné, Miestne lúky, Nemecký železničný hon, Sihoť za Dunajom, Veľký les, Urbársky pasienok, Trojrožka, Hajmášsky hon, Kardinálka, Medzi cesty, Háj, Zátoň, Perešské, Firemné, Čurgó, Kolláčske, Čótfa, Pri Dunaji, Zadunajské, Veľké lúky, Ivanová, Horné piesky, Belevárka, Lúčny Dvor

Miesto, okres Galanta:, 5 z 12

Druhé diely od čatajského, Suchý kanál, Pri seneckom potoku, Veľká tabuľa, Pri abrahámskom, Kopanice, Žilový kopec, Zadný diel, Gátsky vŕšok, Šachory, Padveď, Meričné, Bellovské, Sihoť, Domovina od hája, Ďatelinicko nad dedinou, Biele rameno, Pašienka, Ostrov, Pastvinársky hon, Veľký hon, Horné lúky, Pusté kamenné, Záhumienky, Horné Záhrady, Horná pastvina, Štvrté diely niže výhona, Obecná lúka, Konopisko, Stromový hon, Tretie diely niže výhona, Panská cesta, Žaludné, Jahodný hon, Pod záhradami, Podháj hoštácky, Za mostom, Podháj, Kutmál, Dyňový hon, Kováčov kút, Vištucký potok, Pri Malom Dunaji, Strmý breh, Dolné piesky, Miestna lúka, Čienovodný hon, Prosniská, Siladské, Železiarske pole, Šašrovalo, Burian, Pri kríži, Obecn lúka, Fučíková, Panské, Obora, Abrahámska, Tesáre, Pod novým záhonom

Miesto, okres Galanta:, 6 z 12

Čádik, Husí pasienok, Vyhliadka, Dolný kišov, Druhá trieda, Lúky, Pažitné, Dropie, Šiesty hon, Obecn lúka, Podmostom, Vinohrady, Dolný pasienok, Krátke lúky, Dolné zeme, Miestna lúčka, Horný kišov, Železiarske lúky, Pasienky pod hájom, Tretia trieda, Dobiaška, Vrchné pole, Gidra, Bikše, Zápotoky, Farská zem, Kotor, Čierny hrebeň, Prvé diely, Dlhé lúky, Cintorínske, Tône, Višňový, Eperiáš, Nový hon, Býčí, Pod záhradami, Bodoházske, Štvrté diely, Dolné lúky, Lúčne pole, Želiarske pole, Kamenisté, Panské, Spodný hon, Za zichyho potokom, Slepá cesta, Petendy, Maruše, Verešajd, Malý ostrov, Zadky, Sihoň, Za kanálom, Mláky, Kurty, Konské, Za hrádzami, Pod Borody, Jedličné

Miesto, okres Galanta:, 7 z 12

Rábel, Rúbanice, Richtárske, Prvá trieda, Kaňové, Šipoš, Ovčiarske, Pod Ráblom, Panské, Lány, Dolné diely, Hrubá zem, Od gestského, Malokráľovské, Hájovňa, Čierna voda, Nový záhon, Hofierske, Malý hon, Dlhé hony, Uhliská, Kamenné, Malá sihoť, Háj, Sorják, Dolné pogranie, Pri Zichyho potoku, Močolov hon, Veľký les, Pod Marušami, Za hájom, Horné diely, Hradište, Zadné, Malá sihoť, Omáčky, Vlčany, Horné a dolné lúky, Podcestie, Dolné brehy, Dlhý hon, Pod hruškou, Malé obecné lúky, Diely od abrahámskeho, Kriačiny, Gidra, Severný klin, Jarčie, Dobrecké, Dolné diely, Zemianske, Slanice, Pridunajské, Od kanála, Pri mikušoch, Konštanská, Pod hruškami, Šibeničný vrch, Varadiel, Farské

Miesto, okres Galanta:, 8 z 12

Háje od cesty, Pri galante, Horné pole, Nad mestom, Dlhý hon, Borody, Pirintov, Pri cigášoch, Horné lúky, Višnovište, Doliny, Za lánmi, Dolné pole, Hájske, Štepnice, Čovaňoš, Za Váhom, Pasienky, Pod záhradami, Kajárska hora, Horné pogranie, Čáslov, Hučadlá, Pažiť za rybníkom, Za železnicou, Pleva, Staré polhony, Háje, Nad mostom, Malé lúky, Dolný hon, Zadné, Konopište, Šachor, Široké, Gelenecký dvor, Kapustnice, Višňový hon, Dúbrava, Horná Poronda, Predný háj, Mačadyovo, Háje od Majcichova, Malý bek, Poronda za Váhom, Za Kováčom, Pažiť, Pod vinohradmi, Zadné lúky, Kráľova hora, Nížina, Lúky, Diely za rybníkom, Miestne lúky, Dlhé lúky, Čáslav, Horný a dolný Egerdov, Zungov, Malý kameň, Panské pole

Miesto, okres Galanta:, 9 z 12

Vlčkovský háj, Krátke pole, Pod kostolom, Pri vŕbach, Rybníky, Nové polhony, Pieskovište, Hájne, Humnište, Družstevné, Rigov vrch, Piesky, Zadunajské, Horný trávnik, Hrablište, Čiernovodská trieda, Dolné pole, Dolná lúka, Veľký hon, Pod hate, Farské zeme, Bačiakovo, Čelný vrch, Spodný hon, Pri Madarásovi, Horné štvrťky, Krajné lúky, Lúky, Jamina, Stredné Sihote, Pažiť za kostolom, Diely medzi vodami, Les, Zahájske, Bábske, Stredný hon, Pažite, Druhotriedne, Dunajské lúky, Dolné polia, Kliny, Spodky, Trstie, Hradské role, Starý háj, Jazerné záhrady, Dolina, Pri lesíku, Remiza, Lúka pri kostole, Veľké sihote, Líščie diely, Dolnolúčna trieda, Poronda medzi Váhom, Prvotriedne, Kurča, Dubový háj, Horné hoštácke pole, Veľké Búry, Za kaplnkou

Miesto, okres Galanta:, 10 z 12

Za hájom, Amerika, Veľký bek, Nové trhovisko, Vonkajšie vrbiny, Kopanice, Háj za Váhom, Pri Richterovom, Dolné široké, Za stodolami, Hrnčiarovisko, Dolné pri Jarči, Ostrovné lúky, Pastvina, Horné pole, Jarč, Trasovište, Brány, Čertova diera, Hájske, Tonkovské, Pasienky, Žrebčí les, Lúky, Podzámčie, Čierne polia, Bačove slaniská, Kopecké, Jahňacie, Úhor, Štvorhonové, Prvotriedne, Nové hošťáky, Chudobinské role, Hrušťov, Bereky, Malý háj, Cirkevné role, Divoš, Bažantnica, Chudobinské role, Za vážskymi násypmi, Horný diel, Prostredné hony, Hladká trieda, Poronda, Feještov, Pastierska lúka, Dolný diel, Za železnicou, Gazdovské role, Čečínska trieda, Zadné role špitálske, Dolné Zajarčie, Zasihotské, Studnica, Staré hošťáky, Za cintorínom, Medzi ramenami, Fabrické role

Miesto, okres Galanta:, 11 z 12

Prúdy, Poronda, Prostredné, Panské, Dvojhonové, Dolinka, Jelšina, Diely, Podvŕškové, Dielčeky, Borody, Lazy, Sereďské, Mačianske vŕšky, Osmina, Kopanice, Čečínska tried, Krížne role, Pakdomy, Pod celým kopcom, Pažiť, Soskariky, Horné háje, Nové hošťáky pri Zbrode, Babysary, Dubník, Zahájske, Grobské diely, Dolné lúky, Za hornymi hájmi, Dráhy, Remanencie, Pri potoku, Bilica, Pod mlynom, Konopnice, Pod bočiny, Malé režniská, Za železnicou, Kračiny, Laposiny, Čipkové, Na dlhej ceste, Pri dreve, Za pajtami, Od cintorína, Hajské hony, Bočina, Pri hradskej, Zemianske role, Pánska tabla, Záhumienky, Sekanice, Veľké režniská, Vinohrady, Mlyn, Za mlynom, Pri hornom bloku, Záhumnice, Bočina háj

Miesto, okres Galanta:, 12 z 12

Záhumenice, Kratiny, Pri hradskej, Proti dubu, Pasienok, Pod Prielohmi, Hoferské role, Pod hájom, Pográne, Balogský les

miesto inde

Veľký Grob (64x), Sereď (44x), Pusté Úľany (37x), Pata (34x), Sládkovičovo (33x), Tomášikovo (31x), Šintava (29x), Abrahám (27x), Vinohrady nad Váhom (27x), Veľké Úľany (27x), Malá Mača (24x), Šoporňa (23x), Mača (22x), Mostová (21x), Šoriakoš (19x), Pusté Sady (17x), Dolné Saliby (16x), Jelka (15x), Dolný Chotár (13x), Čierna Voda (13x), Galanta (13x), Nové Osady (12x), Veľká Mača (11x), Čierny Brod (11x), Kráľov Brod (10x), Dolná Streda (10x), Hoste (9x), Horné Saliby (9x), Gáň (8x), Trstice (7x)
miesto v Veľký Grob
miesto v Sereď
miesto v Pusté Úľany

Podobné, okres Galanta:

1137x turistika, 670x miesto, 307x poľovnícky posed, 35x orientačný bod, 34x strom, 22x prístrešok, altánok, 21x turistické informácie, 11x miesto na piknik, 10x orientačná mapa, 8x chranený strom, 5x studňa, 5x vodárenská veža, 4x ohnisko, 3x atrakcia, 1x ZOO, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Galanta

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-galanta.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.